white picket fence

2014 series WHITE PICKET FENCE

(16 drawings)

NL

Uit de cataloog van WHITE PICKET FENCE: “The white picket fence dream ofwel huisje, boompje, beestje – hoe dit droombeeld wordt ingevuld, hangt af van de personen die samen de thuis vormen. Sara tekent verwrongen lichamen, geabstraheerde handen,vervormingen en misvormingen. Haar tekeningen zijn in eerste instantie lijnen, en dan pas beelden. Door de vluchtigheid van het materiaal en de snelheid van haar lijnen, hebben haar tekeningen een hoog schetsgehalte. Haar werk is een persoonlijke, lineaire beeldende vertaling van chaos. die uitdrukking geeft aan benauwdheid en ontstemming”.

ENG

This series was a exhibited in 2014 in Gallery Navart, Sint Niklaas, in a duo-show with Pieterjan Martyn.