โ€œWords shape emotions and wisdom.โ€ Quote from a book Iโ€™m reading. (#lockdown enzo) The philologist in me nods, the rest of me disagrees wholeheartedly. Is language what shapes us? Spoken words? Verbalized thoughts? Written signs? โ” ๐Ÿ‘„โœ๏ธ This is a drawing of human meat, female to be particular. Does that description shape your emotions and wisdom? #imcurious #dotellme #humanmeat #gatheringofjoy #flesh #skin #female #graphite #language #art #definitionofbeing #isthisbooktalkingbullshit of slaat het #nagelsmetkoppen โ‰๏ธ

View on Instagram https://ift.tt/3a16nvX

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star